ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες βασικές ερωτήσεις κατανόησης.

ΔΙΑΛΕΞΗ 1

 1. Γιατί είναι σημαντική στις μέρες μας όσο ποτέ η μελέτη των φυτικών οργανισμών;
 2. Πώς η λειτουργία και οι προσαρμογές των φυτών έχει καθορίσει τη μορφή κατά την εξέλιξη;
 3. Τι είναι τα νουκλεοσώματα και τι ρόλο παίζουν στη διευθέτηση του DNA;
 4. Ποιά είναι τα στάδια παραγωγής μιας εκκριτικής πρωτείνης;
 5. Πώς μπορεί το mRNA να βρίσκεται σε αφθονία αλλά η αντίστοιχη πρωτείνη όχι;
 6. Τι είναι τα πλασμοδέσματα; τι εξυπηρετούν;
 7. Τα πλασμοδέσματα εξυπηρετούν τη συμπλαστική ή αποπλαστική μεταφορά;
 8. Γιατί είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ποικιλομορφία των φυτών; που μπορεί να μας χρησιμεύσει αυτό;
 9. Αν θέλουμε να ανακαλύψουμε ένα καινούργιο φυτικό φάρμακο που θα ψάξουμε, σε μία περιοχή που καλλιεργείται ή σε μία περιοχή που περιέχει άγρια φυτικά είδη; γιατι;
 10. Αναφέρετε τρεις σημαντικές ενώσεις που παράγονται απο φυτά.
 11. Αναφέρετε παραδείγματα σημαντικών ανακαλύψεων βασικής επιστήμης που πραγματοποιήθηκαν με μοντέλο οργανισμό φυτά.
 12. Ποιό είναι το πιο φλέγον ζήτημα στην επισιτιστική ασφάλεια σήμερα;
 13. Πώς η αύξηση της γεωργικής γης αυξάνει το διοξείδιο στην ατμόσφαιρα;
 14. Αναφέρετε μία προσαρμογή του ριζικού συστήματος. Πώς θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε γονίδια που σχετίζονται με αυτή τη προσαρμογή;
 15. Γιατί η λίπανση περιγρέαφεται ως αναγκαίο κακό;
 16. Αναφέρετε παράγοντες που επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια.
 17. Ποιά είναι τα πιο σημαντικά παραδείγματα βιοενδυναμωμέων τροφίμων;
 18. Πώς τα φυτά μας βοηθούν στη καταπολέμηση της ελονοσίας;
 19. Γιατι ενεργειακά φυτά όπως ο μίσχανθος είναι σημαντικά;
 20. Ποίες οι βασικές διαφορές μεταξύ φυτικών και ζωικών κυττάρων όσον αφορά την περιπλοκότητα οργάνωσης των μικροσωληνίσκων τους;
 21. Αν θα επιλέγατε μία διαφορά μεταξυ φυτικών και ζωικών κυττάρων ποια θα ήταν αυτή;
 22. Γιατι στα φυτά τα συστήματα αυτο-οργάνωσης των κυττάρων είναι πιο αυτόνομα;
 23. Γιατί για τα φυτά η πλαστικότητα της ανάπτυξής τους είναι πολύ σημαντική;

ΔΙΑΛΕΞΗ 2

 1. Γιατί μπορεί να διαφέρουν τόσο δραματικά τα φυτικά γονιδιώματα όσον αφορά το μέγεθός τους;
 2. Τι είναι η τιμή C και ποιό το παράδοξό της;
 3. Ποιά είναι τα βασικά είδη πολυπλοειδίας στα φυτά και πώς μπορεί να έχουν προέλθει;
 4. Τί είναι η ετεροχρωματίνη; Γιατί μπορεί εκεί να βρίσκονται πολλά μεταθετά στοιχεία;
 5. Ποιά η σχέση μεταξύ γενωματικού διπλασιασμού και αριθμού μεταθετών στοιχείων;
 6. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών;
 7. Τι ονομάζουμε συνταινικότητα;
 8. Ποιά είναι τα βασικά συστατικά που χρειάζονται για την οργάνωση της χρωματίνης στο φυτικό πυρήνα; πόσο συντηρημένα αυτά είναι κατά τη γνώμη σας;
 9. Τί είναι η επιγενετική ρύθμιση; Πώς μπορούμε να βρούμε επιγενετικές μεταβολές;
 10. Τι μπορεί να ελέγχει η επιγενετική ρύθμιση;
 11. Που βοηθάει η επιγενετική ρύθμιση όσον αφορά τη προσαρμοστικότητα; που μπορεί να αποβεί όμως επιζήμια;
 12. Πώς μπορούμε να δούμε εαν ένα γονίδιο που μας ενδιαφέρει φέρει συγκεκριμένες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις στις ιστόνες του; Που μπορεί στο γονίδιο να βρίσκονται αυτές οι τροποποιήσεις;
 13. Τα μεταθετά στοιχεία μπορούν να αλλάξουν την έκφραση γονιδίων. Μπορεί αυτό να μας βοηθήσει στο να βελτιώσουμε ένα χαρακτήρα (π.χ. ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις);
 14. Οι πρόγονοί μας έχουν τροποποιήσει πολλά φυτικά είδη με κλασική βελτίωση. Γιατί σήμερα αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για την επισιτιστική ασφάλεια;
 15. Πώς λειτουργεί το Agrobacterium tumefaciens;
 16. Γιατί τα πλαστίδια δεν ακολουθούν μεντελιανή κληρονομικότητα;

ΔΙΑΛΕΞΗ 3

 1. Ποιές είναι οι σημαντικές ιδιότητες του νερού;
 2. Τι περιγράφει ο νόμος του Fick όσον αφορά το υδατικό δυναμικό; γιατί μας ενδιαφέρει εμάς;
 3. Ποιές οι συνιστώσες του υδατικού δυναμικού;
 4. Πόσο είναι το ωσμωτικό δυναμικό του καθαρού νερού;
 5. Ποιό έχει μικρότερο ωσμτωτικό δυναμικό, το αλατόνερό ή το καθαρό νερό;
 6. Τι είναι η σπαργή; Τι συμβαίνει με τη σπαργή όταν δεν ποτίζουμε τα φυτά μας;
 7. Μπορεί η σπαργή να πάρει αρνητικές τιμές;
 8. Πώς ορίζουμε το υδατικό δυναμικό;
 9. Ποιοί είναι οι τρόποι μετακίνησης του νερού;
 10. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό διάχυσης;
 11. Τί είναι ο νόμος του Πουασέιγ και τι μας ενδιαφέρει;
 12. Πότε έχουμε μεγαλύτερη ροή, σε ένα φαρδύ ή ένα λεπτό σωλήνα; γιατί;
 13. Γιατί χρησιμοποιούμε το νόμο του Ωμ στην κίνηση νερού;
 14. Ποιά τα 3 τμήματα που ελέγχουν τη ροή;
 15. Τι μας βοηθούν οι υδατοπορίνες; πώς ρυθμίζονται; αν υπερεκφράσουμε μία υδατοπορίνη σε κύτταρα Xenopus τι μπορεί να συμβεί;
 16. Γιατί κατά την υδατική καταπόνηση το μέγεθος της ρίζας μπορεί να διατηρείται ενώ του βλαστού μπορεί να μειώνεται;
 17. Ποιές είναι οι κυτταρικές οδοί μετακίνησης του νερού;
 18. Τι είναι η ενδοδερμίδα και η κασπαρική λωρίδα; πώς λειτουργούν;
 19. γιατί κατά την εξέλιξη τα αγωγά στοιχεία γίνονται μεγαλύτερα;
 20. Τι προσφέρει η λιγνίνη στα δευτερογενή τοιχώματα; ποιά η φύση της;
 21. Τι είναι ο εμβολισμός; τι προβλήματα δημιουργεί;
 22. πώς μπορούν τα φυτά να κάνουν ωμσωρύθμιση;
 23. Τι εξυπηρετούν οι στοματικές κρύπτες;
 24. όταν τα στόματα είναι συνεχώς ανοικτά τι συμβαίνει με την διαπνοή;
 25. Γιατί μπορεί να είναι προγονική κατάσταση η ανθεκτικότητα στη ξήρανση; πώς διατηρείται σε πολλά φυτά και σε ποιά φάση της ζωής τους;
 26. Τι μπορεί να προκαλέσει σε κυτταρικό επίπεδο η αφυδάτωση; πώς μπορούν τα κύτταρα να προστατευτούν;
 27. Πώς μπορεί ενα φυτό να αποφύγει τη καταπόνηση ύδατος;
 28. Ποια είναι η κινούσα δύναμη για την υδατική μεταφορά από το έδαφος εώς την κορυφή ενός δέντρου και από εκεί στην ατμόσφαιρα;
 29. Σε ποιά σημεία, κατά μήκος της μετακίνησης του νερού από το έδαφος στο φυτό ασκούνται σημαντικές αντιστάσεις στην υδατική κίνηση;

ΔΙΑΛΕΞΗ 4

 1. Γιατί δεν μπορούμε οι άνθρωποι να καλύψουμε τις ανάγκες μας μέσω της φωτοσύνθεσης;
 2. Σε ποιά κατάσταση ο άνθρακας έχει περισσότερη ενέργεια; στην ανηγμένη ή στην οεξοδωμένη; μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα;
 3. Ποιό είναι το εύρος σε μικρόμετρα της ηλιακής ακτινοβολίας που είναι χρήσιμη στο φυτό;
 4. Ποιοί είναι οι 3 βασικοί τρόποι με τους οποίους η χλωροφύλλη μπορεί να χάσει ενέργεια;
 5. Που βρίσκονται οι χρωστικές κεραίας;
 6. Τι μας έδειξε η αντίδραση Hill;
 7. Τι μας έδειξε το πείραμα του Έμερσον;
 8. Τι παράγουν οι φωτεινές αντιδράσεις και σε ποιό φωτοσύστημα;
 9. Τι απαιτεί η παραγωγή ATP στις θυλακοειδής μεμβράνες (και όχι μόνο);
 10. Γιατί η ξηρασία μπορεί να μειώσει την φωτοσύνθεση;
 11. Τι είναι η κυκλική ροή και ο κύκλος νερού; σε τι αποσκοπούν;
 12. Πώς μπορούν να προστατευτούν τα φωτοσυστήματα από τον υψηλό φωτισμό;
 13. Πώς μεταβάλλεται η στοιχειομετρία των φωτοσυστημάτων σε υψηλό φωτισμό; πώς αυτό συμβαίνει σε μοριακό επίπεδο;
 14. Γιατί αν η φωστοσύνθεση δεν ‘τρέχει” αναμένουμε μείωση και του ρυθμού σκοτεινών αντιδράσεων;
 15. Ποιά είναι τα κύρια στάδια του κύκλου του Calvin;
 16. Τί είναι ο κύκλος C4;
 17. Ποιό πρόβλημα έχει η Rubisco σαν ένζυμο;
 18. Τί παράγει η Rubisco;
 19. Τί κάνει η φωτοαναπνοή; από ποιά οργανίδια εξαρτάται και ποιά είναι τα 3 βασικά στάδιά της;
 20. Ποιά η βασική διαφορά μεταξύ C4 και CAM φωτοσύνθεσης;
 21. Πώς βοηθά το φυτό η φωτοσύνθεση C4;

ΔΙΑΛΕΞΗ 5

 1. Γιατί είναι σημαντική η μελέτη της αναπτυξιακής φυτών;
 2. Πώς μπορεί να μεγαλώσει σε όγκο ένα όργανο;
 3. Πώς σχετίζεται η επιγενετική ρύθμιση με την άνθιση;
 4. Πώς περίπου λειτουργεί το μοντέλο ABCDE;
 5. Ποιά είναι η βασική διαφορά μεταξύ φυτών και ζώων όσον αφορά το χρονισμό της ανάπτυξης οργάνων;
 6. Ποιά είναι τα 2 βασικά μεριστώματα στα φυτά; τι παράγει το καθένα;
 7. Τι εξηπηρετεί η κυτταρική πολικότητα; κατά τη γνώμη σας γιατί είναι σημαντικές οι πληροφορίες θέσεις για τη κυτταρική μοίρα;
 8. Τι παράγει το προκάμβιο;
 9. Τι είναι η κασπαρική λωρίδα και σε τι χρειάζεται;
 10. Γιατί η ρίζα πρέπει να έχει πλαστικότητα όσον αφορά την ανάπτυξή της;
 11. Από τι αποτελούνται τα αγωγά στοιχεία;
 12. Γιατί ονομάζουμε τα αγωγά στοιχεία λειτουργικά πτώματα;
 13. Ποιός ο ρόλος της γήρανσης στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα των φυτών;
 14. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το χρόνο μετασσυλεκτικής ωρίμανσης;
 15. Ποιοί είναι οι βασικοί μοριακοί παίκτες κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος κυτταρικού θανάτου;

ΔΙΑΛΕΞΗ 6

 1. Πώς μπορώ να σχεδιάσω ένα πείραμα που θα μπορέσω να απομονώσω έναν υδόφοβο μεταβολίτη;
 2. Τί είναι ο δευτερογενής μεταβολισμός;
 3. Ποιό είναι το πρόδρομο μόριο των δευτερογενών μεταβολιτών;
 4. Ποιοί είναι οι βασικοί φορείς ηλεκτρονίων της αναπνοής;
 5. Πού λαμβάνει χώρα η γλυκόλυση;
 6. Τί είναι ο μεταβολικός πλεονασμός και τί δυσκολίες δημιουργεί στη μελέτη του ρόλου π.χ. ενζύμων;
 7. Τι παράγεται από τις αντιδράσεις ζώμωσης;
 8. Σε ποιά οργανίδια μπορεί να λαμβάνει χώρα η οδός των φωσφορικών πεντοζών;
 9. Σε τί χρησιμευει η εναλλακτική οξειδάση;
 10. Τα ελαιωσώματα έχουν μονή μεμβράνη η διπλοστοιβάδα; ποιά η λειτουργία τους;
 11. Πώς μπορούμε να βρούμε έναν νέο δευτερογενή μεταβολίτη και να αυξήσουμε τη παραγωγή του;
 12. Αναφέρεται σημαντικά αλκαλοειδή.
 13. Τί κάνει η ταξόλη;
 14. Τί κάνει η καμπτοθεκίνη;
 15. Ποιές είναι οι 2 οδοί σύνθεσης φαινολικών ενώσεων;
 16. Αναφέρεται σημαντικές και γνωστές φαινολικές ενώσεις.
 17. Πώς μπορεί τα φυτά να παράγουν αμυντικές ενώσεις και πώς αυτές μπορεί να κινούνται;
 18. Από ποιά μόρια εξαρτάται κυρίως η επίκτητη συστημική ανθεκτικότητα;

ΔΙΑΛΕΞΗ 7

 1. Γιατί η χρήση λιπασμάτων είναι προβληματική;
 2. ποιά είναι τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά για τα φυτά;
 3. Πώς μπορεί να ελέγχεται η πρόσληψη θρεπτικών;
 4. Γιατί ο βαρυτροπισμός της ρίζας σε έλλειψη φωσφόρου μπορεί να μειώνεται;
 5. Γιατί λέμε ότι η ρίζα είναι σαν ανάποδο έντερο;
 6. Τί είναι οι συστάδες ριζών.
 7. Τί ειναι οι μυκόριζες και τι εξυπηρετούν;
 8. Ποιοί είναι οι κύριοι τύποι μεταφορέων των μεμβρανών;
 9. Τί είναι τα συνοδά κύτταρα;
 10. Πώς λειτουργεί το μοντέλο πίεσης-ροής;
 11. Τι περιγράφει το πρότυπο πηγή-αποδέκτης;
 12. Πώς μπορεί να γίνει η φόρτωση φλοιώματος;
 13. Τί προβλέπει το μοντέλο φόρτωσης πολυμερών;
 14. Πώς μπορεί να γίνει η διαλυτοποίηση του φωσφόρου στο έδαφος;
 15. Ποιός είναι ο ρόλος του βορίου;
 16. Τί είναι οι ταλαντώσεις ασβεστίου και σε τί χρησιμεύουν;
 17. Ποιά θρεπτικά εμπλέκονται σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις;
 18. Γιατί τα μέταλλα βρίσκονται πολλές φορές συμπλοκοποιημένα;
 19. Σε τι διαφέρουν τα μακροστοιχεία από τα μικροστοιχεία;

ΔΙΑΛΕΞΗ 8

 1. Πώς το ιασμονικό οξύ ενεργοποιεί τη μεταγραφή; λειτουργεί συζευγμένο ή ελεύθερο; κατά αυτή την έννοια, έχει κάποια διαφορά με την αυξίνη;
 2. Ποιά είναι τα κύρια 4 συστατικά ενός μεταγωγικού μονοπατιού;
 3. ποιά η βασική διαφορά μεταξύ φυτών και ζώων όσον αφορά τα μεταγωγικά τους μονοπάτια;
 4. πώς έχουν εξελιχθεί τα μεταγωγικά μονοπάτια;
 5. Σε ποιά σημεία του κυττάρου μπορεί να προσλαμβάνονται τα μεταγωγικά σινιάλα;
 6. Ποιοί είναι οι βασικοί μηχανισμοί που διατηρούν ανενεργό ένα μεταγωγικό μονοπάτι στα φυτά;
 7. Γιατί το πρωτεάσωμα είναι σημαντικό για τη μεταγωγή σινιάλού;
 8. Ποιά είναι τα κύρια συστατικά της φωτομορφογένεσης;
 9. Ποιοί είναι οι βασικοί φωτοδέκτες του φυτού;
 10. Τί είναι η φωτοαναστροφή;
 11. Ποιές είναι οι βασικές φωτοχρωμικές αποκρίσεις ανάλογα με την ποσότητα φωτός;
 12. Πώς ενεργοποιούνται τα φυτοχρώματα;
 13. Τί είναι οι παράγοντες αλληλεπίδρασης με το φυτόχρωμα;
 14. Τί ειναι το COP1 και πώς λειτουργεί; γιατί η απουσία του δίνει μορφογένεση στο σκοτάδι;
 15. Πώς επάγεται η αποφυγή σκίασης στα φυτά; ποιός ο μοριακός μηχανισμός;
 16. Από ποιά ασσυμετρία εξαρτάται ο φωτοτροπισμός; ποιά ορμόνη μπορεί και την ελέγχει;
 17. Πώς το μπλε φως μπορεί να ελέγχει την επιμήκυνση του υποκοτυλίου;
 18. ποιοί είναι οι φωτοδέκτες του μπλε φωτός;
 19. Πώς γίνεται η ισομερίωση της ζεαξανθίνης; ποιός ο ρόλος της;
 20. Ποίες είναι οι κύριες φασματικές περιοχές φωτός που αντιλαμβάνονται τα φυτά (σ.σ. είναι 3 και μπορείτε απλά να αναφέρετε τα χρώματα)

ΔΙΑΛΕΞΗ 9

 1. Από τι ελέγχεται η ενεργός συγκέντρωση μίας ορμόνης (σ.σ. σκεφτείτε πώς ελέγχεται κάθε μεταβολίτης);
 2. Τί μπορώ να εκτιμήσω με το DR5;
 3. Πώς ονομάζονται οι τρόποι μεταφοράς αυξίνης στο φυτό;
 4. ποιά η τύχη της αυξίνης αν συζευχθεί;
 5. Πώς μπορεί η αυξίνη να διατηρεί πολική μεταφορά;
 6. Τί είναι οι ARF και το σύμπλοκο SCFTIR1/ABF;
 7. Τί ειναι η υπόθεση της όξινης αύξησης; τι προβλέπει;
 8. Πώς λειτουργεί η κύρτωση κατά το φωτοτροπισμό (σ.σ. να περιγράψετε το ρόλο της αυξίνης);
 9. Τί είναι οι αμυλοπλάστες και πώς λειτουργούν;
 10. Πώς λειτουργεί ο βαρυτροπισμός;
 11. Τί ελέγχουν κυρίως οι γιβερελλίνες;
 12. πώς ελέγχεται η συγκέντρωση της πρωτείνης DELLA από τις γιβερελλίνες;
 13. Ποιος ο κύριος ρόλος των γιβερελλινών στη φύτρωση;
 14. Ποιά είναι η βασική λειτουργία των κυτοκινών;
 15. Ποιο μπορεί να είναι το πρόδρομο μόριο των κυτοκινών;
 16. Πού βρίσκονται οι υποδοχείς κυτοκινών;
 17. Γιατί η φωσφορυλίωση αποτελεί σημαντική μετα-μεταφραστική τροποποίηση κατά τη μεταγωγή σήματος;
 18. Γιατί το τριπλό μετάλλαγμα του υποδοχέα ahh2ahh3cre1 έχει πιο ισχυρό φαινότυπο από το διπλό μετάλλαγμα ahh3cre1 ;

ΔΙΑΛΕΞΗ 10

 1. Τί είναι η τριπλή απόκριση αιθυλενίου;
 2. Ποιό το πρόδρομο μόριο του αιθυλενίου;
 3. Τί ειναι το ein2;
 4. Πώς το ABA μπορεί να κινηθεί σε μεγάλες αποστάσεις κατά τις καταπονήσεις;
 5. Κατά κάποιες βιοτικές καταπονήσεις είναι γνωστό ότι το εξωκυτταρικό pH γίνεται πιο αλκαλικό. Μπορεί αυτό να έχει επίδραση στη μεταφορά ορμονών όπως η αυξίνη και το ΑΒΑ; αιτιολογήστε την απάντησή σας.
 6. Που βρίσκονται οι υποδοχείς ΑΒΑ;
 7. Ποιός ο μοριακός μηχανισμός του κλεισίματος στομάτων; Γιατί το συγκεκριμένο μονοπάτι δεν σχετίζεται με βιοσύνθεση mRNA;
 8. Με ποιά ορμόνη ανταγωνίζεται το ΑΒΑ για την επαγωγή του ληθάργου στα σπέρματα; Έχουν όλα τα σπέρματα λήθαργο;
 9. Ποιο είναι το πρόδρομο μόριο βιοσύνθεσης των βρασσινοστεροειδών;
 10. Που βρίσκονται οι υποδοχείς των βρασσινοστεροειδών;
 11. Τί είναι το BL;
 12. Πώς μπορούν πολλές ορμόνες να ρυθμίζουν την ίδια διαδικασία (σ.σ. μπορεί να σκεφτείτε ότι χωρίζεται η δράση τους χρονοτοπικά);

ΔΙΑΛΕΞΗ 11

 1. Ποιός ο ρόλος των στριγολακτονών;
 2. Ποιό το πρόδρομο μόριο των στριγολακτονών;
 3. Που βρίσκονται κυριώς οι υποδοχείς των πεπτιδικών ορμονών;
 4. Τι είναι τα συστημικά σινιάλα; ποιά μπορεί να είναι; που μπορεί να κατευθύνονται;

ΔΙΑΛΕΞΗ 12

 1. Ποια η διαφορά μεταξύ εγκλιματισμού και προσαρμογής;
 2. Περιγράψτε ένα υποθετικό μονοπάτι μεταγωγής σήματος για την απόκριση στην υψηλή αλατότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα παράδειγμα, όπως το SOS.
 3. Ποιοι μπορεί να είναι βασικοί αβιοτικοί παράγοντες καταπόνησης;
 4. Πώς ο άνεμος μπορεί να μετατραπεί σε παράγοντα υδατικής καταπόνησης;
 5. Ποιο το πλεονέκτημα και μειονέκτημα των χονδρόκοκκων εδαφών;
 6. Γιατί η αλατότητα και η έλλειψη νερού διέπονται από παρόμοιες άμεσες και έμμεσες αποκρίσεις;
 7. Γιατί σε καταστάσεις που έχουμε πλημμύρισμα μπορεί να συντίθεται σουβερίνη;
 8. Πώς περιγράφεται η εξίσωση του Τάχους Ανάπτυξης;
 9. Γιατί η υποξία μπορεί να προκαλεί μείωση του pH του κυττάρου;
 10. Πότε μπορεί να έχουμε κατάσταση υποξίας στις ρίζες ενός φυτού;
 11. Ποιο μεταβολικό προιόν μπορεί να παράγεται σε καταστάσεις υποξίας;
 12. Σε ποια ιόντα οφείλεται η αλατότητα;
 13. Ποιες οι 2 κατηγορίες φυτικών οργανισμών με βάση την ανθεκτικότητά τους στην αλατότητα;
 14. Πώς μπορώ να βρω φυτά που είναι ανθεκτικά στην αλατότητα;
 15. Ποιες ανθρωπογενείς πρακτικές μπορεί να αυξήσουν την αλατότητα;
 16. Γιατί τα φυτά που δεν παράγουν ΑΒΑ είναι πιο ευαίσθητα στην αλατότητα;
 17. Γιατί φυτά με μικρότερη φυλλική επιφάνεια μπορεί να είναι πιο ανθεκτικά στην αλατότητα;
 18. Γιατί φυτά με λιγότερα στόματα μπορεί να είναι πιο ανθεκτικά στην αλατότητα;
 19. Γιατί φυτά με λιγότερα στόματα μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη παραγωγικότητα;
 20. Πώς μπορεί να δρουν τα ιόντα νατρίου;
 21. Γιατί τα μεμβρανικά λιπίδια είναι διαφορετικά σε φυτά που μεγαλώνουν στη ζέστη σε σχέση με φυτά που μεγαλώνουν στο κρύο;
 22. Τι προκαλεί η καταστροφή της πρωτείνης D1;
 23. Ποιός είναι ο διττός ρόλος των ΕΜΟ;
 24. Πώς αποσβένονται οι ΕΜΟ (σ.σ. περιγραψτε τα 2 κύρια συστήματα);
 25. Τι κάνει ο κύκλος Foyer-Haliwell-Asada;
 26. Ποιός ο ρόλος της βιταμίνης C όσον αφορά τις ΕΜΟ;
 27. Τί είναι η αντίδραση Fenton;
 28. Κατά την υποξία μπορεί να αναπτυχθούν στο έδαφος οργανισμοί που υπερσυσσωρέουν σίδηρο. Γιατί αυτό το φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει σε υπερπαραγωγή των ΕΜΟ;
 29. Πότε τα ΕΜΟ έχουν θετική δράση και πότε αρνητική που μπορεί να καταλήξει σε θάνατο του φυτού;
 30. Πώς αποσβένεται το Η2Ο2;
 31. Πως αποσβένεται το Ο2.-;
 32. Πότε λέμε ότι έχουμε οξειδωτική καταπόνηση;
 33. Αναφέρετε 2 λιποδιαλυτά αντιοξειδωτικά των φυτών.
 34. Τί είναι ο παραηλιοτροπισμός και σε τι χρησιμεύει;
 35. Τί θα γίνει αν ξαφνικά μεταφέρουμε φυτά που μεγαλώνουν σε χαμηλό φωτισμό σε υψηλό φωτισμό;
 36. Ποιά η σημασία του σταδιακού εγκλιματισμού;
 37. Κατά τις οξειδωτικές καταπονήσεις τι μπορεί να συμβαίνει με τα επίπεδα των ορμονών που γνωρίζουμε;
 38. Η θέση των στομάτων καθορίζεται γενετικά. πώς μπορεί τότε να αλλάξει εκ των υστέρων όταν τα φυτά υπόκεινται σε καταπόνηση;
 39. Γιατί μπορεί τα φυτά που μεγαλώνουν σε υψηλές θερμοκρασίες να έχουν φύλλα με περισσότερες εγκολπώσεις; γιατι οι κάκτοι έχουν τόσο “λεπτά” φύλλα;
 40. Τι τύπο φωτοσύνθεσης περιμένουμε σε ένα νέο είδος που ανακαλύψαμε σε ένα ημιερημικό περιβάλλον; αν δούμε την ανατομία των ηθμαγειωδών δεσμιδών του τι περιμένουμε; ποιά η πιθανή σύσταση σε τύπο λιπιδίων των μεμβρανών του;
 41. Επιστήμονες έφτιαξαν φυτά πολυ ανθεκτικά στο ψύχος. Δυστυχώς όμως αυτά τα φυτά ήταν εξαιρετικά ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί;
 42. Τι κάνουν οι φυτοχηλατίνες; από τι προστατεύουν το φυτό;